Välkommen till Mora Ungdomsboende

Ett unikt stödboende med rum eller lägenhet i samma hus. Vi har personal i huset dygnet runt. Här får ungdomar med olika behov, individanpassat stöd och färdighetsträning.

Arbetssätt

Vi på Mora Ungdomsboende vill med ett förstärkt stödboende fylla glappet mellan traditionellt stödboende och HVB-hem!

Vi stöttar ungdomar med olika svårigheter, diagnoser eller inte, i sin utveckling till självständiga individer, så de på sikt kan klara skolgång, sysselsättning och eget boende. Vårt arbete med det sker systematiskt mot målet med självständighet i vardagen, både ADL, skolgång/sysselsättning och rutiner för självomsorg. Rent konkret innebär det att de boende får lära sig allt från att sortera tvätt och tvätta, sköta ekonomi, prova fritidsaktiviteter, till att laga mat och städa på ett strukturerat sätt.

Fördelar

  • Alla boende och personalen är samlade under samma tak i en rymlig fastighet.

  • Specialpedagog och specialistpsykolog i verksamheten.

  • Vi arbetar mycket målinriktat med en tydlig struktur och tydliga förväntningar, där delmålen kontinuerligt följs upp och utvärderas.

  • Tillstånd för sex placeringar/boenden.

  • Företaget arbetar med kvalitetssäkring genom ledningssystemet Viqma system AB

Företaget

  • Företaget har tre anställda personal.

  • Personalens utbildning är bland annat behandlingsassistent och socialpedagog.

  • Verksamhetschefens utbildning är grundskollärare och specialpedagog. Föreståndarens utbildning är leg. psykolog, klinisk specialist inom neuropsykologi. 

  • Personalen pratar både svenska och engelska.

  • Kollektivavtal: Vi är medlemmar i Vårdföretagarna inom Almega.

fire placeloungeoutside

Personalens kompetens

Vi har hög personaltäthet och vår personal har mycket erfarenhet och kompetens. Personalen får regelbunden handledning av både psykolog och specialpedagog.

Målgrupp

Barn och unga i åldrarna 16 till och med 20 år som: 

- lever i en konfliktfylld eller på annat sätt i en otillfredsställande hemsituation. 

-Tidigare varit placerade för social problematik.

Vi tar emot ungdomar i behov av vuxenstöd, med olika typer av svårigheter, diagnoser eller psykisk ohälsa i vårt boende. Det kan vara hemmasittare eller någon som inte trivs i familjehem eller passar på hvb-hem. Vi kan hjälpa till med drogfrihet.

Kontaktinformation

Företagsnamn: Praxivita AB
Marknadsföringsnamn: Mora Ungdomsboende

Karlsvägen 20
792 36  •  Mora

• Boendet: 076-0203123
• Verksamhetschef/placeringsansvarig: 076-0097611
• Föreståndare: 073-8356457

• Boendet: mora.ungdomsboende@gmail.com
• Verksamhetschef/Placeringsansvarig: majaryss@praxivita.se 
• Föreståndare: tinaemet@praxivita.se